Är det dags att stärka kvacksalverilagen?

Campus Gotland Cramérgatan 3, Visby

I dagens patientsäkerhetslag finns en lista på vad olegitimerad vårdpersonal INTE får behandla. Det rör sig om allvarliga fysiska sjukdomar som cancer och HIV. Anledningen är att skydda svaga individer från behandlingar som både kan vara farliga och verkningslösa. Denna lista innehåller dock inga allvarliga psykiska sjukdomar, som tex schizofreni och djup depression. Med tanke … Continued