Sjuk av alternativterapi – varför skyddar inte lagen?

Krukmakarens Hus Visby

Den s.k kvacksalverilagen föreskriver idag att endast legitimerad vårdpersonal får lov att behandla ett antal livshotande tillstånd, som t.ex cancer, diabetes och HIV, för att skydda dessa patienter från ovetenskaplig och potentiellt farlig behandling. Ett hel kategori av livshotande tillstånd är dock frånvarande i lagen, nämligen svåra psykiatriska tillstånd som depression och schizofreni. Dessa kan … Continued