Årsmöte i Uppsala

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län Kungsängsgatan 12, 1 tr., Uppsala

Onsdagen den 26 februari kommer Uppsalas lokala årsmötet att äga rum. Då är ni alla hjärtligt välkomna! Lokal Vuxenskolan Handlingar: Dagordning Verksamhetsplan 2020 Verkssamhetsberättelse för 2019

Statistikföredrag med Ronnie Pingel 14/3 19.00

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län Kungsängsgatan 12, 1 tr., Uppsala

Hej, Nu på onsdag 14/3 är du välkommen till ett statistikföredrag som beskriver erfarenheter och rekommendationer från den unika konferensen ”American Statistical Association’s (ASAs) Symposium on Statistical Inference”. Talare är statistiker Ronnie Pingel, som 2014 disputerade i ämnet kausal inferens. http://katalog.uu.se/empinfo/?id=N8-1040 Ronnie har sedan dess arbetat på Uppsala universitet, dels som statistiskkonsult vid Institutionen för … Continued

Årsmöte

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län Kungsängsgatan 12, 1 tr., Uppsala

Lördag den 9 april är det dags för Vetenskap och Folkbildnings årsmöte i Uppsala! Förutom själva årsmötet som är kl 11-13 har vi ett program med flera punkter: 9.00 Per Johan Råsmark: Att manipulera människors kroppsuppfattning 14.00 Marit Simonsen: Skepsisrörelsen i Norge 14.35 Tomas Dorlo: Sceptics in the Netherlands 15.30 Siddhartha Dhar: The situation for … Continued

Årsmöte

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län Kungsängsgatan 12, 1 tr., Uppsala

Lördag den 9 april är det dags för Vetenskap och Folkbildnings årsmöte i Uppsala! Förutom själva årsmötet som är kl 11-13 har vi ett program med flera punkter: 9.00 Per Johan Råsmark: Att manipulera människors kroppsuppfattning 14.00 Marit Simonsen: Skepsisrörelsen i Norge 14.35 Thomas Dorlo: (Anti-)Quackery in the Netherlands 15.30 Siddhartha Dhar: The situation for … Continued