Ekomat – Ideologi eller vetenskap?

Universitetshuset, hörsal X Uppsala

Panelsamtal om hållbarhet och nytta Rune Andersson fil.dr. agronom Jens Sundström docent i växtbiologi SLU Maria Wivstad föreståndare EPOK SLU Anneli Widenfalk fil.dr. toxikolog SLV Maria Gardfjell (MP) Mohamad Hassan (FP) Moderator Jan-Olov Johansson Vetenskapsjournalist

Ekomat – Ideologi eller vetenskap?

Universitetshuset, hörsal X Uppsala

Panelsamtal om hållbarhet och nytta Rune Andersson fil.dr. agronom Jens Sundström docent i växtbiologi SLU Maria Wivstad föreståndare EPOK SLU Anneli Widenfalk fil.dr. toxikolog SLV Maria Gardfjell (MP) Mohamad Hassan (FP) Moderator Jan-Olov Johansson Vetenskapsjournalist