SARS-CoV-2 virus (modell)
Modell av SARS-Cov-2 virus (Centers for Disease Control and Prevention, CDC)

Covid-19 är den sjukdom som orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2 och som upptäcktes i Kina i slutet av 2019. Sedan dess har covid-19 spridits över hela världen i den största pandemi som har förekommit sedan ”spanska sjukan” i slutet av 1910-talet.

I det intensiva nyhetsflödet om pandemin blandas välgrundade forskningsresultat med önsketänkande och bluffar. Hur kan man avgöra vilka påståenden som går att lita på? Dan Larhammar, professor och ordförande i Kungliga Vetenskapsakademin, höll ett föredrag den 17 november där han ger exempel på både förhastade forskningsslutsatser, kommersiella bedrägerier och politisk propaganda samt tipsar om källor som granskar sanningshalten i nyheter och reklam. Föreläsningen filmades och finns tillgänglig att se på Vetenskap & Folkbildnings Youtube-kanal: https://www.youtube.com/watch?v=VFdIswGN6B4
Föreläsningen anordnades i samarbete mellan Folkuniversitetet och Vetenskap och Folkbildning.

Länkar till webbsidor som beskriver myter och desinformation om covid-19: