post id: 13048
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=13048
  
Aktuellt, Skeptisk måndag

Tillämpad kinesiologi

Teknik inom amerikansk kiropraktik

Under 1960-talet utvecklades en gren inom amerikansk kiropraktik som kallas tillämpad kinesiologi (“applied kinesiology”). Tekniken är pseudovetenskaplig och saknar evidens, men hävdar att man kan diagnostisera en patient genom att testa en persons muskelstyrka. Ett sådant muskeltest sker genom att utövaren manuellt känner efter hur starkt en person kan spänna en muskelgrupp medan utövaren håller emot.

Resultatet bedöms helt subjektivt av utövaren som anser sig kunna utläsa “obalanser” i kroppen och därefter ställa olika diagnoser. Ingen trovärdig förklaring till hur detta skulle fungera har presenterats och inga vetenskapliga undersökningar har heller kunnat visa att det gör det.

Demonstration av balansprodukter”

En variant av tillämpad kinesiologi används av försäljare av “balansförbättrande” bluffprodukter, ofta i form av plastarmband försedda med en holografisk etikett. Även kristaller eller olika amuletter förekommer. Försäljaren använder tillämpad kinesiologi för att demonstrera för kunden hur balansen “mirakulöst” förbättras om man har på sig armbandet / amuletten. Tekniken kan verka övertygande för den oinvigde men är väldigt lätt att tillämpa.

Det finns lite olika varianter, men den vanligaste är att man ber den som ska övertygas att ställas sig på ett ben med armarna utsträckta. Den som demonstrerar pressar sedan ner den ena armen på personen. Tricket ligger i att vinkla kraften bort från kroppen när man vill att personen ska tappa balansen, alternativt mot kroppen när personen har på sig armbandet / amuletten.


Tillämpad kinesiologi vid så kallat ”balanstest”

Länkar:
Applied Kinesiology (Wikipedia)
Video: Demonstration av “Applied Kinesiology”  (resurs: The Skeptic Zone)

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi en kort text om ett aktuellt ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter eller konspirationsteorier.

Lämna ett svar till Anonym Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *