Vetenskap och folkbildnings lokalavdelning i Uppsala var en av de första lokalavdelningarna inom VoF. I Uppsala har vår förening ca 300 medlemmar. Hos oss kan du vara med och delta i en hel rad aktiviteter.
Vi ordnar studiecirklar, föredrag och pubkvällar. Under kulturnatten, som äger rum i Uppsala varje år i september, kan du alltid finna oss vid vårt bord. Där delar vi ut broschyrer, svarar på frågor och säljer böcker till alla som är intresserade av vår verksamhet.

 

Styrelse

Gunilla Burell (ordförande)
Birgitta Ericsson (vice ordförande)
Roland Uhrberg (sekreterare/kassör)
Per Johan Råsmark (ledamot)
Mikael Hedeland (ledamot)
Amalia Juneström (ledamot)